Opravy betonu

Lokální opravy

Sanační cementové malty s kompenzací smrštění pomocí vláken

Inhibitory koroze

Zabránění efektu vznikající anody v betonu napadeném karbonatací

Galvanická ochrana

Galvanické anody umístěné mimo opravovaná místa

Reprofilace stříkaným betonem

Injektáž trhlin

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS