Lanový předpínací systém pro mosty a inženýrské konstrukce

Předpínací systémy Freyssinet se osvědčily na stavbách po celém světě a vyhověly nejpřísnějším požadavkům. Příkladem použití jsou mostovky a pilíře mostů, bezpečnostní obaly jaderných reaktorů, zásobníky kapalných hmot, plovoucí vrtné plošiny, věže větrných elektráren atd.

Společnost Freyssinet vypracovala optimalizované řešení pro každé použití. Podle polohy předpínací výztuže v průřezu konstrukce hovoříme o vnitřním nebo vnějším předpětí. Základní typy předpětí jsou znázorněny na následujících schématech.

Vnitřní předpětí

Vnější předpětí

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS