Kotvení - Řada F

Napínané kotvení typu F se používá všeobecně pro předpínané tenké prvky (např. betonové desky a stěny) a sestává z jediného odlitku zvaného kotevní blok, který v sobě slučuje kotevní objímku i roznášecí podložku. Je použitelné pro předpínací jednotky s 1, 3, 4 nebo i 5 lany T13 nebo T15.

Kotvy řady F jsou navrženy pro minimální válcovou pevnost betonu f c,min = 22 MPa. Obvyklý způsob instalace je uložení výztuže do oválného kanálku před betonáží. Pokud je to nezbytné, lze ukládat výztuž až po betonáži konstrukce, ovšem za předpokladu přijetí zvláštních opatření.

Vnitřní předpětí bez soudržnosti s monostrandy

Jednolanová kotva 1F13/ 1F15

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS