Příložné kotvení pro jedno lano – Typ R

Příložné kotvení typu R jse používá pro vnější nesoudržné předpětí zuejména při rekonstrukcích staveb a zesilování konstrukcí. Lano (obvykle monostrand) je kotveno v kotevním bloku pomocí standardní kotevní čelisti.

Předpinací síla je do konstrukce přenášena třením mezi kotevním blokem a povrchem konstrukce. Přítlačná síla je vyvolána aktivním přikotvením pomocí předpínací tyče Freyssibar 26,5 mm přes otvor v kotevním bloku.

Napínání výztuže se provádí jednolanným napínacím zařízením s použitím vychylovacího nástavce. Maximální napínací síla Fo = 0,8 Fpk.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS