Závěry CIPEC WR & WRB

Konstrukce

Náleží do skupiny mostních závěrů s jednoduchým těsněním spáry a skládá se ze dvou profilů vyrobených z tažené hliníkové slitiny, dodávaných ve třímetrových délkách a uložených čely proti sobě.

Tyto profily jsou ukotveny řadou mírně nakloněných kotevních prvků do vyztužených vláknobetonových prahů zmonolitněných s konstrukcí pomocí kotevní výztuže.

Kotevní prvky mohou tvořit buď kotevní tyče s kotevní maticí (typ WR), nebo kotevní pruty s roznášecí deskou (typ WRB). Takto sestavené dvojice nosníků svařené k sobě tvoří celý mostní závěr.

Speciální vlastnosti

Osazování závěru WR a betonáž kapes

Rozsah dilatačních pohybů

Tabulka uvádí rozsah dilatačních pohybů závěrů WR a WRB v závislosti na šikmosti (α) vůči ose nosné konstrukce.


Technické údaje

Chodníkový závěr TR

Příslušenství

K zajištění vodotěsnosti v úrovni mostního závěru a napojení závěru na chodníkovou část (případně na nepojížděné plochy) je k dispozici následující příslušenství:

Závěr WR 50 Most v Soběslavi a 3D pohled na úpravu u chodníkové hrany

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS