Visuté mosty

Nosnou konstrukci visutého mostu tvoří nosné kabely zakotvené na předpolí a vedené zpravidla přes dva pylony. Na těchto nosných kabelech je pomocí svislých závěsů zavěšena mostovka. Nosné kabely jsou vytvořeny buď ze svazku paralelních předpínacích drátů nebo ze stáčených lan.

Cohestrand

Freyssinet vyvinul speciální předpínací lano pro visuté i zavěšené mosty a má je patentováno pod značkou Cohestrand. Jedná se o sedmidrátové lano v plastové trubce zHDPE, která je vyplněna speciální pryskyřicí.

Střešní konstrukce zavěšená na nosných kabelech

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS