Pasivní soudržné kotvení typu G - (cibulová kotva)

Kotvení soudržností s betonem (pasivní kotva) se používá pro kotvení dodatečně výztuže v konstrukcích pozemního a inženýrského stavitelství. Provádí se na základě národního výrobkového certifikátu podle nař. vl. 163/2002 Sb. ve znění nař. vl.312/2005 Sb.

Základní součástí kotvení soudržností je vytvarování konců lan do tvaru cibule pomocí speciálního lisu. Cibulovité konce lan jsou zabetonovány do betonové konstrukce a tím vytváří pasivní kotvu. Soudržná kotva se skládá ze 3 až 22 předpínacích ocelových lan Ø 15,7 mm; 1860 MPa.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS