Montáž mostních závěrů Freyssinet

Přípravky pro instalaci závěru WD

Experti Freyssinetu neustále zkoumají všechny aspekty týkající se montáže mostních závěrů, nejdůležitější operace z hlediska zajištění správné funkce a životnosti:

Přednastavení mostního závěru

Kapacita posunu mostního závěru může být přednastavena podle klimatických a provozních podmínek během montáže dilatace.

Způsoby osazení

Různá řešení pro přikotvení závěru k nosné konstrukci: do kapsy v nosné konstrukci nebo v rámci tloušťky vozovkového souvrství.

Kvalita ukotvení

Dotažení kotev pro fixaci mostního závěru je pečlivě kontrolováno.

Detail kotvení

Odvodnění a napojení

Montáž odvodnění a jeho napojení na hydroizolační systém mostovky zvyšuje životnost mostních závěrů tím, že zabraňuje průsakům vody do prostoru pod vlastní závěr.

Osazování prvků

Montáž pomocí vhodných speciálních přípravků zajišťuje optimální napojení na vozovku, vysoký uživatelský komfort a minimální obtěžování hlukem.

Kontrola kvality

Kontrola kvality se provádí v každé fázi osazování závěrů.

Montáž závěru WPt

Životnost

Mostní závěry Freyssinet jsou světově proslulé díky své jednoduché a robustní konstrukci a vysoké životnosti a jsou ideální pro nejrůznější provozní podmínky. Použité materiály jsou navrženy tak, aby odolávaly neustálému zvyšování provozního zatížení a vyhovovaly standardním technikám údržby.

Naše montážní týmy mají potřebné odborné znalosti, kvalifikaci i školení pro optimální montáž mostních závěrů. Tyto jedinečné zkušenosti nám umožňují poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby a technickou pomoc.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS