Závěry CIPEC Wd & Wd+

Konstrukce

Náleží do skupiny hřebenových mostních závěrů. Skládají se z dvojice nezávislých prvků s trojúhelníkovými zuby vyrobených z hliníkové slitiny dodávaných v délkách 1 m a uložených vstřícně proti sobě. Z těchto dílů napojených vzájemně k sobě je sestaven celý mostní závěr.

Kovové prvky jsou ukotveny do nosné konstrukce pomocí kotevních prvků.

Spodní povrch mostního závěru, který je v kontaktu s betonem, je nutno opatřit epoxidovým nátěrem (model Wd+) pro větší odolnost proti zvýšené vlhkosti a rozmrazovacím přípravkům.

Speciální vlastnosti:

1. Osazený závěr Wd, 2. Závěr Wd na Trojském mostě přes Vltavu – Praha

Rozsah dilatačních pohybů

Tabulka uvádí rozsah dilatačních pohybů závěrů typu Wd a Wd+ v závislosti na šikmosti (α) vůči ose nosné konstrukce.Technické údajePohled 3D na úpravu u chodníkové hrany


Příslušenství

K zajištění úplné vodotěsnosti v úrovni mostního závěru a napojení závěru na chodníkovou část (případně na nepojížděné plochy) je k dispozici následující příslušenství:

Chodníkový závěr TO, chodníkový závěr PL

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS