Elastomerová ložiska

LOŽISKA DEFORMAČNÍ

Deformační ložisko je blok z vulkanizovaného elastomeru nevyztužený nebo vyztužený pomocí jedné nebo více ocelových výztuh zavulkanizovaných do kaučuku během jeho zpracování. Posuny konstrukce jsou u těchto ložisek umožněny deformací kaučuku.

LOŽISKA KLUZNÁ

Kluzné ložisko je elastomerové vyztužené nebo nevyztužené ložisko, které je na jednom povrchu pokryto PTFE fólií přilepenou ke kaučuku během jeho zpracování. Posuny konstrukce jsou umožněny pokluzem PTFE folie buď po vrstvě PTFE nebo po plechu z leštěné nerezové oceli.

LOŽISKA NEVYZTUŽENÁ

TYP F

Ložiska, která jsou buď bodová (blok z neoprenu) nebo pásová (pás z neoprenu), přenáší svislé běžně zatížení na podpěru a posuny a pootočení jsou umožněny deformací neoprenu. Freyssinet má oprávnění označovat tato ložiska značkou CE.

</>

MINIFLON

Tento systém se vyznačuje malou tloušťkou. Ložiska jsou určena pro přenos vertikálního zatížení a lineárních pohybů mezi konstrukcemi.

Posuny jsou umožněny pokluzem dvou vrstev PTFE nalepených na neopren během jeho zpracování.

</>

BATIFLON

Ložisko Batiflon se skládá ze dvou částí:

Kluzná vrstva, jejíž půdorysné rozměry jsou větší, než u deformačního ložiska, umožňuje posuny konstrukce pokluzem na styku mezi dvěma vrstvami PTFE.

</>

LOŽISKA VYZTUŽENÁ

TYP B

Vyztužená ložiska vyrobená z polychloroprenu nebo přírodního kaučuku v souladu s EN 1337 získala CE označení č.1777-CPD-0704 a 0705.

Jejich schopnosti tlumit vibrace (snížení škodlivého hluku) či ještě izolovat paraseismické vlivy (redukce zrychlení přenášeného do konstrukce) jsou rovněž v oblasti pozemních staveb vyhledávány.

</>

NEOFLON TYP D

Ložiska Neoflon jsou vyztužená ložiska opatřená na jedné straně vrstvou PTFE nalepenou na povrch kaučuku v průběhu vulkanizace ložiska. Na povrchu, který je v kontaktu s touto vrstvou PTFE, je leštěný plech z nerezové oceli tl. 2 mm. Tento ocelový plech může být na vyžádání přivařen na podkladní desku, která je připevněna šrouby nebo svarem ke konstrukci.

PTFE může být v komůrkovém provedení, tyto komůrky mohou být vyplněny mazivem. Touto úpravou lze snížit koeficient tření na nejnižší hodnotu. V souladu s normou EN 1337–2 je u každé šarže 500 kg PTFE použité při výrobě ložisek NEOFLON kontrolován koeficient tření nezávislou laboratoří.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS