Předpínací výztuž

Jako předpínací výztuž se používají ocelová sedmidrátová stabilizovaná lana (pramence) – dále jen lana – dle prEN 10138–3 příp. národních předpisů. Předpínací výztuž sestává z lan se jmenovitou pevností v tahu 1770 MPa nebo 1860 MPa, která jsou označována dle této prEN 10138–3 Y1770 nebo Y1860 S7.

Jmenovitý průměr lan je: 12,5 mm nebo 12,9 mm, která jsou označována T13 nebo T13S (pro lano 12,9 mm) 15,3 mm nebo 15,7 mm, která jsou označována T15 neboT15S (pro lano 15,7 mm). Do počátku platnosti EN 10138 je nutno používat sedmidrátová lana v souladu s národními předpisy.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS