Elastomerová mostní ložiska

Vrstvené elastomerové ložisko je blok elastomeru, který může být vyztužen jedním nebo několika zavulkanizovanými ocelovými plechy. Toto ložisko tvoří spojení mezi konstrukcí a její podporou a svou pružnou deformací musí umožnit:

Ložisko může být také vybaveno kluznou plochou tak, aby odolávalo velkým posunům konstrukce, a rovněž může být konstruováno tak, aby byl blokován jeden nebo oba směry horizontálního pohybu. Takové ložisko (se zvětšeným posunem) se nazývá Neoflon a více info je v sekci soubory ke stažení/technické info, nebo zde: http://www.freyssinet.cz/…_neoflon.pdf

Všechna elastomerová ložiska Freyssinet mají CE certifikát.

Elastomerová mostní ložiska v Pardubicích, nadjezd Kyjevská (2021):

Údaje uvedené v následujících tabulkách se týkají ložisek typu B a typu C v souladu s EN 1337–5.

Hodnoty uvedené níže mohou být změněny v závislosti na skutečných namáháních příslušných ložisek. Hodnoty zatížení uvedené v těchto tabulkách odpovídají zatížení ložiska v mezním stavu únosnosti (ULS) v souladu s požadavky na posuzování dle normy EN 1337–3–2005.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS