Závěr CIPEC WOSd

Konstrukce

Náleží do skupiny mostních závěrů s jednoduchým těsněním spáry a skládá se ze dvou profilů vyrobených z tažené hliníkové slitiny, dodávaných ve třímetrových nebo šestimetrových délkách a uložených čely proti sobě.

Takto sestavené dvojice nosníků svařené k sobě tvoří celý mostní závěr.

Kovové prvky jsou kotveny do nosné konstrukce kotevními šrouby.

Speciální vlastnosti

1. Osazování závěru WOSd, 2. Závěr WOSd most Cheb, 3. Vlepování kotev, 4. Dokončený závěr WOSd
Rozsah dilatačních pohybů

Tabulka uvádí rozsah dilatačních pohybů závěrů WOSd v závislosti na šikmosti (α) vůči ose nosné konstrukce.

Technické údaje


Příslušenství

K zajištění vodotěsnosti v úrovni mostního závěru a napojení závěru na chodníkovou část (případně na nepojížděné plochy) je k dispozici následující příslušenství:

Pohled 3D na úpravu u chodníkové hrany

Chodníkový dilatační závěr TO

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS