Kotvení - Spojky

Pevná spojka CI

Spojka spojuje dva předpínací kabely, které jsou jeden po druhém postupně napnuty ve dvou oddělených fázích výstavby konstrukce. Spojka CI se skládá z jednotlivých lanových spojek typu P, které spojují každé lano primárního prvku předpínací výztuže s protikusem v sekundárním prvku předpínací výztuže. Používá se pro předpínací jednotky s 1 až 37 lany T13 nebo T15. Projektant musí navrhnout a posoudit výztuž v oblasti kolem spojky, kde dochází k vychýlení jednotlivých lan.

Plovoucí spojka CM

Plovoucí spojka CM spojuje dvě předpínací výztuže, které jsou v jedné operaci napínány současně. Lana jsou spojena jednotlivými lanovými spojkami typu P. Polohy lanových spojek jsou v případě několikapramenných jednotek uspořádány stupňovitě.

Lanová spojka typu P se skládá z litinového tělesa osazeného dvěma kotevními čelistmi a slouží pro spojení dvou částí lana.

K dispozici jsou dva modely:

Pevná vícelanová spojka typu CU

U tohoto typu spojky je kotevní objímka upravena tak, aby v ní bylo možno zakotvit kotevní čelisti připojovaného kabelu. Celá sestava je uložena v krytu s nátrubkem na konci pro připojení kabelového kanálku.

Pevná vícelanová spojka typu CC

U tohoto typu spojky je je mezi roznášecí podložku a kotevní objímku primárního kabelu umístěn věnec s výřezy po obvodě. Připojovaný kabel je zakotven zasunutím objímek nalisovaných na jednotlivá lana do zářezů věnce.

Tvorba webových stránek Creative Studio s.r.o.,
redakční systém 4site CMS